Top 11 Gm Hdd Scan The 130 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me gm hdd scan on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.erynkruegermekash.com team, along with other related topics such as: gm hdd scan GM HDD SCAN 다운로드, HDD SCAN 4.0 사용법, 지엠데이터 홈페이지, GM HDD SCAN 사용법, 배드섹터 검사, 배드섹터 검사 프로그램 추천, 배드섹터 복구, 윈도우 10 배드섹터 검사


초간단 시리즈 GM HDD SCAN 으로 하드불량 검사해보기
초간단 시리즈 GM HDD SCAN 으로 하드불량 검사해보기


Download HDD Scan – Kiểm tra, theo dõi ổ cứng và nhiệt độ máy tính -ta

 • Article author: taimienphi.vn
 • Reviews from users: 26914 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Download HDD Scan – Kiểm tra, theo dõi ổ cứng và nhiệt độ máy tính -ta
  Chương trình HDD Scan hỗ trợ người dùng kiểm tra ổ cứng, đo nhiệt độ và hiển thị các thông số khác trên ổ cứng máy tính tương tự như ph- Thủ … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Download HDD Scan – Kiểm tra, theo dõi ổ cứng và nhiệt độ máy tính -ta
  Chương trình HDD Scan hỗ trợ người dùng kiểm tra ổ cứng, đo nhiệt độ và hiển thị các thông số khác trên ổ cứng máy tính tương tự như ph- Thủ … Chương trình HDD Scan hỗ trợ người dùng kiểm tra ổ cứng, đo nhiệt độ và hiển thị các thông số khác trên ổ cứng máy tính tương tự như ph- Thủ thuật HDD Scan Hay
 • Table of Contents:

Download HDD Scan – Kiểm tra theo dõi ổ cứng và nhiệt độ máy tính

Giới thiệu HDD Scan

Những tính năng chính của HDD Scan

Phần mềm liên quan


	Download HDD Scan - Kiểm tra, theo dõi ổ cứng và nhiệt độ máy tính -ta
Download HDD Scan – Kiểm tra, theo dõi ổ cứng và nhiệt độ máy tính -ta

Read More

하드디스크(HDD) 배드섹터 검사 프로그램 – GM HDDSCAN

 • Article author: blog.daum.net
 • Reviews from users: 4385 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 하드디스크(HDD) 배드섹터 검사 프로그램 – GM HDDSCAN 무설치, 무료, 한글 지원 프로그램입니다. ▷ 사이트 : www.gmdata.co.kr/gmtools/hddscan.html GM HDDSCAN | 하드디스크 무료검사, 디스크표.. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 하드디스크(HDD) 배드섹터 검사 프로그램 – GM HDDSCAN 무설치, 무료, 한글 지원 프로그램입니다. ▷ 사이트 : www.gmdata.co.kr/gmtools/hddscan.html GM HDDSCAN | 하드디스크 무료검사, 디스크표.. ▶ 하드디스크 드라이브의 상태 및 배드섹터 검사 프로그램입니다. ▶ 무설치, 무료, 한글 지원 프로그램입니다. ▶ 사이트 : www.gmdata.co.kr/gmtools/hddscan.html GM HDDSCAN | 하드디스크 무료검사, 디스크표..항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라
  이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라
 • Table of Contents:
See also  Top 33 부산 휴대폰 좌표 5561 People Liked This Answer
하드디스크(HDD) 배드섹터 검사 프로그램 - GM HDDSCAN
하드디스크(HDD) 배드섹터 검사 프로그램 – GM HDDSCAN

Read More

GM HDD SCAN v2.0 (지엠데이터) 하드디스크 배드섹터 검사 : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 17936 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about GM HDD SCAN v2.0 (지엠데이터) 하드디스크 배드섹터 검사 : 네이버 블로그 GM HDD SCAN v2.0 (지엠데이터) 하드디스크 배드섹터 검사 … 안녕하세요? 반갑습니다. … 많이 줄었다고 하는데요! … 편리한 스마트폰을 사용하게 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for GM HDD SCAN v2.0 (지엠데이터) 하드디스크 배드섹터 검사 : 네이버 블로그 GM HDD SCAN v2.0 (지엠데이터) 하드디스크 배드섹터 검사 … 안녕하세요? 반갑습니다. … 많이 줄었다고 하는데요! … 편리한 스마트폰을 사용하게 …
 • Table of Contents:

카테고리 이동

김과장의 조금은 색다른 일상

이 블로그 
IT 컴퓨터 활용
 카테고리 글

카테고리

이 블로그 
IT 컴퓨터 활용
 카테고리 글

GM HDD SCAN v2.0 (지엠데이터) 하드디스크 배드섹터 검사 : 네이버 블로그
GM HDD SCAN v2.0 (지엠데이터) 하드디스크 배드섹터 검사 : 네이버 블로그

Read More

하드디스크(HDD) 배드섹터 검사, GM HDD SCAN

 • Article author: gbworld.tistory.com
 • Reviews from users: 8814 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 하드디스크(HDD) 배드섹터 검사, GM HDD SCAN GM HDDSCAN은 데이터복구 업체인 지엠데이터에서 제공하고 있는 무료 프로그램입니다. ※참고 배드섹터가 확인되면 데이터를 백업한 뒤 로우 레벨 포맷을 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 하드디스크(HDD) 배드섹터 검사, GM HDD SCAN GM HDDSCAN은 데이터복구 업체인 지엠데이터에서 제공하고 있는 무료 프로그램입니다. ※참고 배드섹터가 확인되면 데이터를 백업한 뒤 로우 레벨 포맷을 … HDD는 경제적이지만 내구성이 약하기 때문에 안전하게 보관해야 합니다. 물리적인 충격으로부터 완전하게 자유롭지 않을 경우 플래터의 손상으로 인해 배드섹터가 발생합니다. 배드섹터가 생기면 읽고 쓰는 성능이..
 • Table of Contents:

태그

댓글6

하드디스크(HDD) 배드섹터 검사, GM HDD SCAN
하드디스크(HDD) 배드섹터 검사, GM HDD SCAN

Read More

하드디스크 배드섹터 체크 프로그램 GM HDD SCAN 2.0 :: 도둑토끼의 셋방살이

 • Article author: openart.tistory.com
 • Reviews from users: 19112 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 하드디스크 배드섹터 체크 프로그램 GM HDD SCAN 2.0 :: 도둑토끼의 셋방살이 지엠데이터 GM HDD SCAN v2.0 실행시 첫 화면. 데이터복구 전문회사 지엠데이터에서 제작한 프로그램이다. 감사하게도 프리웨어라 적혀 있다. 지엠데이터 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 하드디스크 배드섹터 체크 프로그램 GM HDD SCAN 2.0 :: 도둑토끼의 셋방살이 지엠데이터 GM HDD SCAN v2.0 실행시 첫 화면. 데이터복구 전문회사 지엠데이터에서 제작한 프로그램이다. 감사하게도 프리웨어라 적혀 있다. 지엠데이터 … 수년 전에 중고나라에다 하드디스크를 팔았는데 구매자가 다음 날 항의했던 적이 있다. 이유인즉 하드디스크를 검사해 보니 배드섹터가 몇개 있다는 것. 결국 사과하고 환불해 주고 택배비도 날린 가슴아픈 사..도둑토끼의 셋방살이
 • Table of Contents:

하드디스크 배드섹터 체크 프로그램 GM HDD SCAN 20

티스토리툴바

하드디스크 배드섹터 체크 프로그램 GM HDD SCAN 2.0 :: 도둑토끼의 셋방살이
하드디스크 배드섹터 체크 프로그램 GM HDD SCAN 2.0 :: 도둑토끼의 셋방살이

Read More

shaking blog :: 베드섹터 검사하기 : GM HDD SCAN

 • Article author: 88240.tistory.com
 • Reviews from users: 13002 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about shaking blog :: 베드섹터 검사하기 : GM HDD SCAN 베드섹터 검사하기 : GM HDD SCAN · IDE 베드섹터 검사해야할 일이 있어서 주임님이 알려준 대우일렉트로닉스에 나온 · 베드섹터 테스트 프로그램을 다운받아 사용해봤다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for shaking blog :: 베드섹터 검사하기 : GM HDD SCAN 베드섹터 검사하기 : GM HDD SCAN · IDE 베드섹터 검사해야할 일이 있어서 주임님이 알려준 대우일렉트로닉스에 나온 · 베드섹터 테스트 프로그램을 다운받아 사용해봤다. IDE 베드섹터 검사해야할 일이 있어서 주임님이 알려준 대우일렉트로닉스에 나온 베드섹터 테스트 프로그램을 다운받아 사용해봤다. 쓰는 방법은 다음과 같다. 1. 우선 프로그램을 다운로드 받는다 – 다운로드 : h..
 • Table of Contents:

네비게이션

베드섹터 검사하기 GM HDD SCAN

사이드바

검색

shaking blog :: 베드섹터 검사하기 : GM HDD SCAN
shaking blog :: 베드섹터 검사하기 : GM HDD SCAN

Read More

[Tools] HDD 배드섹터 검사 프로그램 GM HDD SCAN::NOT4DOG

 • Article author: not4dog.tistory.com
 • Reviews from users: 12881 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Tools] HDD 배드섹터 검사 프로그램 GM HDD SCAN::NOT4DOG 요즘에는 보통 빠른 접근속도, 빠른 읽기/쓰기 속도, 내구성 등을 이유로 SSD를 사용하지만 용량대비 HDD보다 가격이 비싸 C 드라이브를 제외한 기타 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Tools] HDD 배드섹터 검사 프로그램 GM HDD SCAN::NOT4DOG 요즘에는 보통 빠른 접근속도, 빠른 읽기/쓰기 속도, 내구성 등을 이유로 SSD를 사용하지만 용량대비 HDD보다 가격이 비싸 C 드라이브를 제외한 기타 … 요즘에는 보통 빠른 접근속도, 빠른 읽기/쓰기 속도, 내구성 등을 이유로 SSD를 사용하지만 용량대비 HDD보다 가격이 비싸 C 드라이브를 제외한 기타 자료들의 저장에는 HDD가 널리 쓰이고 있다. 하지만 HDD는 내..
 • Table of Contents:
See also  Top 22 건강 기능 식품 기능성 평가 가이드 The 59 New Answer
[Tools] HDD 배드섹터 검사 프로그램 GM HDD SCAN::NOT4DOG
[Tools] HDD 배드섹터 검사 프로그램 GM HDD SCAN::NOT4DOG

Read More

하드디스크 배드섹터 검사 – GM HDD SCAN [지엠데이터] – 꾸준한 블로그

 • Article author: steadyblog.tistory.com
 • Reviews from users: 28794 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 하드디스크 배드섹터 검사 – GM HDD SCAN [지엠데이터] – 꾸준한 블로그 지엠데이터 사이트에 접속하여 GM HDD SCAN 2.0 버전을 다운받는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 하드디스크 배드섹터 검사를 포함한 몇 가지 기능 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 하드디스크 배드섹터 검사 – GM HDD SCAN [지엠데이터] – 꾸준한 블로그 지엠데이터 사이트에 접속하여 GM HDD SCAN 2.0 버전을 다운받는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 하드디스크 배드섹터 검사를 포함한 몇 가지 기능 … 지엠데이터 사이트에 접속하여 GM HDD SCAN 2.0 버전을 다운받는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 하드디스크 배드섹터 검사를 포함한 몇 가지 기능들을 제공하는데요, 필요하신 분들은 오늘의 포스팅을 참고하여..
 • Table of Contents:
하드디스크 배드섹터 검사 - GM HDD SCAN [지엠데이터] - 꾸준한 블로그
하드디스크 배드섹터 검사 – GM HDD SCAN [지엠데이터] – 꾸준한 블로그

Read More


See more articles in the same category here: toplist.erynkruegermekash.com/blog.

GM HDD SCAN v2.0 (지엠데이터) 하드디스크 배드섹터 검사

안녕하세요? 반갑습니다.

요즘은 스마트폰으로 인해 과거와 달리 컴퓨터 사용자들이

많이 줄었다고 하는데요!

하지만 과거에서는 컴퓨터로만 가능했던 것들이

스마트폰에서도 일부가 가능하기에

편리한 스마트폰을 사용하게 되었는데요!

하지만 실제 전산 작업에는

컴퓨터가 없어서는 안될 것입니다.

컴퓨터를 오래 사용하다보면 점점 느려지기도 하는데요!

바이러스나 악성코드 등이 가장 큰 요인이구요!

백신 프로그램 중복 설치 및 툴바(tool bar)등 프로그램과

프로그램 설치시 연관도 없는 프로그램이

동시에 깔려 용량 초과로

느려지는 경우도 많을 것 같습니다.

그리고 하드디스크의 사용 용량이 커질 수록

공간이 부족해지는데요!

그 때도 엑세스 속도가 느려져 컴퓨터 속도도 느려진답니다.

컴퓨터 속도가 많이 느려지거나 했을 경우에는

먼저 백신으로 검사를 해보시구요!

그리고 제어판에 가셔서 필요없는 프로그램을

삭제를 해주시면 해결이 될 경우가 많습니다.

그리고 최종적으로 해야하는 작업이

배드섹터(bad sector)를 검사하는 건데요!

물리적인 결함이 생겨 정보를 저장할 수 없게

되면 배드섹터(bad sector)라고 합니다.

간단히 이야기 해서요…

CD가 긁히면 그 부분을 읽지 못하잖아요?

그럼 그 부분에 있는 영역은 쓰지도 읽지도 못하게 된다는 겁니다.

그런건 우리 눈으로 볼 수 없는 정보라

간단히 체크해볼 수 있는 프로그램을

소개해드리려고 합니다.

하드디스크(HDD) 배드섹터 검사, GM HDD SCAN

HDD는 경제적이지만 내구성이 약하기 때문에 안전하게 보관해야 합니다. 물리적인 충격으로부터 완전하게 자유롭지 않을 경우 플래터의 손상으로 인해 배드섹터가 발생합니다.

배드섹터가 생기면 읽고 쓰는 성능이 서서히 나빠지고, 심각해지면 자료를 몽땅 날리게 될 가능성도 있습니다. 따라서 중요한 자료가 있는 HDD라면 반드시 주기적으로 배드섹터 검사를 진행해야 합니다.

이번 포스팅에는 백드섹터를 간단하게 검사해볼 수 있는 GM HDDSCAN 사용 방법에 대해 정리해봤습니다. GM HDDSCAN은 데이터복구 업체인 지엠데이터에서 제공하고 있는 무료 프로그램입니다.

※참고 배드섹터가 확인되면 데이터를 백업한 뒤 로우 레벨 포맷을 진행하거나, A/S를 통해 하드디스크를 교체 받아야 합니다.

하드디스크(HDD) 배드섹터 검사, GM HDD SCAN

1. 먼저 아래에 있는 GM HDD SCAN 실행 파일을 다운로드해주세요. 설치가 필요 없는 포터블 프로그램입니다.

2. 다운 받은 파일을 실행하면 아래와 같은 창이 열립니다. [다음]을 클릭하세요.

3. [전체/부분 디스크 배드섹터 검사]에 체크를 하고 [다음]을 클릭합니다.

4. 검사를 진행하고자 하는 하드디스크를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

5. [전체영역 검사하기]를 선택하고 [다음]을 클릭합니다. 검사영역을 지정하면 검사 시간을 단축할 수 있지만, 배드섹터가 발생하는 정확한 위치를 모를 경우 전체영역 검사하기를 진행해주세요.

6. 배드섹터 검사 화면입니다. 하드디스크의 모델명, 버스타임, 펌웨어, 용량 등의 기본적인 정보와 검사 현황을 확인할 수 있습니다. 오른쪽 위에 있는 디스크 모양의 검사 아이콘을 클릭하면 검사가 시작됩니다.

7. 검사는 섹터별로 진행됩니다. 정상적인 섹터는 초록색으로 표시되고, 배드섹터는 붉은색으로 표시됩니다. 500GB 짜리 하드디스크를 검사하는데 약 1시간이 소요되었습니다. 용량이 큰 하드를 검사할 경우, 잠들기 전이나 외출을 할 때 검사하는 것을 권장합니다. 어차피 검사 중에는 하드를 사용하지 않는 것이 좋기도 하고요.

8. 검사가 완료된 모습이다. 워낙 오래된 하드디스크라 배드섹터가 있을 것으로 예상했는데 전혀 없네요. 배드섹터가 발견되면 백업 후 로우 레벨 포맷을 하거나, 보증 기한이 남았다면 유통사에서 새 것으로 교체 받으세요.

지금까지 하드디스크(HDD) 배드섹터 검사 프로그램 GM HDDSCAN 사용 방법에 대해 정리해봤습니다. 관련하여 더 알릴 팁이나 수정할 내용이 있으면 본문을 지속적으로 업데이트해 놓도록 할게요. 이상입니다. 도움이 되셨으면 좋겠네요. 🙂

반응형

그리드형

하드디스크 배드섹터 체크 프로그램 GM HDD SCAN 2.0

수년 전에 중고나라에다 하드디스크를 팔았는데 구매자가 다음 날 항의했던 적이 있다.

이유인즉 하드디스크를 검사해 보니 배드섹터가 몇개 있다는 것.

결국 사과하고 환불해 주고 택배비도 날린 가슴아픈 사연이 있다. 물론 하드디스크도 날렸다.

이런 불상사를 방지하려면 하드디스크의 배드섹터를 미리 체크한 후 판매하는 게 좋다.

배드섹터를 체크하는 프로그램은 이것저것 많지만 지엠데이터의 HDD-SCAN ver2.0이 괜찮은 듯.

지엠데이터 GM HDD SCAN v2.0 실행시 첫 화면.

데이터복구 전문회사 지엠데이터에서 제작한 프로그램이다. 감사하게도 프리웨어라 적혀 있다.

지엠데이터 홈페이지: www.gmdata.co.kr

*. 우측 하단의 “다음”을 클릭하자.

내 하드디스크에 관한 다양한 정보들을 확인해 볼 수 있다.

H.D.D 정보보기 실행 결과. 내 하드에서 지원되는 기능을 확인할 수 있다.

H.D.D S.M.A.R.T 실행결과. 상태는 좋고 온도는 잘 모르겠고…

사용시간이 490601시간이면 56년인데 이건 말이 안 되는 듯.

실시간 Read/Write 상태를 확인해 볼 수 있다.

데이터 저장상태보기 및 윈도우 조각모음 불러오기 실행결과.

HDD는 몰라도 SSD는 조각모음이 별 쓸모가 없다고 함.

가장 중요한 부분 디스크 배드섹터 검사 실행.

검사해 줄 하드디스크를 선택해 주자.

전부 다 검사하려면 시간이 많이 걸리니까 범위를 좁혀서 검사할 수도 있다.

검사를 시작하려면 우측 상단의 ‘검사’ 버튼을 클릭해야 한다.

60GB 하드디스크 배드섹터 검사 결과.

배드섹터가 하나도 없다. 배드섹터 발견시 빨간색 점이 뜨고 위 캡처화면 윗부분 “배드카운트”에 배드섹터 숫자가 뜬다.

예상보다 소요시간이 오래 걸리지 않았다. 밥 먹고 온 사이에 검사가 다 끝났다. 60기가밖에 안 되서 그런가?

*. 하드디스크에 배드섹터 발견시 중요한 데이터들을 백업해 두고 새 하드디스크로 교체하는 것이 좋다.

배드섹터는 암세포와 같아서 점점 커진다. 시간이 오래 지나면 빨간색 점 투성이가 되고 데이터 복구가 불가능해진다.

검사 완료 후 검사레포트를 저장할 수 있다.

검사레포트는 .txt 파일로 저장된다.

하드디스크만 되는 줄 알았는데 SSD도 지원된다. SSD는 데이터 입출력 속도가 매우 빨라서 검사가 순식간에 끝난다.

GMHDDSCANv20p2.exe 약간 오래된 프로그램이지만 윈도우10 64비트에서도 정상적으로 실행된다. 위 파일을 별도의 설치과정 없이 그냥 실행해 주면 된다.

[관련글] 윈도우10 하드디스크, SSD 속도측정 앱 CrystalDiskMark [관련글] 가벼운 무설치 CPU 벤치마크 프로그램 CrystalMark

So you have finished reading the gm hdd scan topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: GM HDD SCAN 다운로드, HDD SCAN 4.0 사용법, 지엠데이터 홈페이지, GM HDD SCAN 사용법, 배드섹터 검사, 배드섹터 검사 프로그램 추천, 배드섹터 복구, 윈도우 10 배드섹터 검사

See also  Top 42 신혼 부부 매입 임대 주택 후기 The 177 Latest Answer

Leave a Comment